martes, 29 de septiembre de 2009

3.2.3

Establim el mode simulació, en la llista d'events, cliquem on posa "Edit Filters", per editar els filtres dels paquets que capturarà, i deixem activats solsament el "HTTP" i el"DNS", anem al navegador del paquet tracer, i escribim la direccio del servidor, i comencem la simulació clicant al botó de captura automatica "Auto Capture / Play". Cliquem al recuadre de colors dels events de la llista i examinem l'informació PDU dels paquets, i mirem el proces de cada capa clicant a "Next Layer".

No hay comentarios: