jueves, 29 de octubre de 2009

4.4.4

Aqui hem d'observar les dades que rebem entre el PC i el servidor de tipus, DNS, UDP i FTP. Desde el navegador web del PC sol·locitem una adreça web i el servidor ens retorna dades. Hem d'observar en l'apartat PDU, l'informació de la capa o "layer" 4.

No hay comentarios: