miércoles, 3 de marzo de 2010

2.1.4

-En aquesta pràctica el que apendrem serà a observar el tràfic de broadcast en la implementació de una VLAN i a observar el tràfic de broadcast sense les VLAN.

Per començar el que farem serà veure si els pings amb els mateixos rangs de direccions funcionen, veiem que no i que nomes funcionen amb les mateixes VLAN's, ens faran eliminar les configuracions de VLAN's per veure que posteriorment no funciona el ping entre VLAN's i que podriem recuperar la conexio amb el mateix rang de dades si vulguèssim.

No hay comentarios: