jueves, 15 de abril de 2010

7.2.8

Configurem ACL per permetre NAT i configurem NAT estàtica seguint les indicacions de l'enunciat.

Configurem NAT dinàmica amb sobrecàrrega, on haurem de configurar cada una de les interfícies:

Configurem el dispositiu ISP amb una ruta estàtica (ip route 209.165.202.128 255.255.255.224 serial0/0/0).

Ara comprovem que podem fer ping des dels PC's.


Observant el paquet que s'origina a PC1, veiem com l'adreça d'orígen és 192.168.10.10 i es tradueix a la sortida com 209.165.201.30.

No hay comentarios: