lunes, 2 de noviembre de 2009

5.3.7

Aqui hem d'observar la forma en que els routers reenvien paquets quan existeix al destí a la taula d'enrutament, també quan no existeix una ruta especifica pero s'ha configurat una ruta per defecte i finalment quan la ruta especifica i la ruta per defecte no existeixen. Primer mirem les taules d'enrutament del route 1 i del 2, i analitzem les dades del PC-A al PC-C i del PC-C al PC-A, capturem els paquets i observem les diferencies.

No hay comentarios: