lunes, 16 de noviembre de 2009

5.6.1

Obrim la configuració del PC, fem un ping a Eagle Server, i veiem que no tenim connexió, aixi que obrim la configuracio del router R2-Central, anem a la connexio "FastEthernet0/0", que es on tenim connectat le PC, i li diem la IP, la Màscara de Subxarxa adients. I ja tenim connexió entre ells.
Enviem un Paquet pas per pas, per comprovar que el paquet seguieix la ruta adient i que els dispositius es comporten correctament.


No hay comentarios: