lunes, 23 de noviembre de 2009

3.4.2

Tarea 1: Descargar, instalar y verificar el servidor Web Apache.

Primerament ens descaraguem el Servidor Web Apache desde el maravellos ftp del eagle server!
Un cop fet isntal·lem i configurem el servidor apache! Per comprovar que el apache funciona utilitzem la comanda netstat -a.

Paso 3: Modifique la página predeterminada del servidor Web.
Per modificar el index només tenim que anar a C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs i modificar el arxiu "index.html"

Tarea 3: Capturar y analizar tráfico HTTP con Wireshark.
Basicament la practica ens ensenya com configurar un servidor web apache y modificar les seves opcions, com canviar lo que passa quan no troba una paguina (404)

No hay comentarios: